Menu
м. Львів, вул. Погулянка, 6; Час роботи: понеділок-п'ятниця: 9.00-19.00; субота: 10-16, неділя: вихідний

Лабораторне медичне обстеження

Одним із необхідних та найбільш інформативних етапів обстеження пацієнтів є лабораторні дослідження, які дозволяють
виявити патологічні зміни ще до появи симптомів. Багато видів обстежень можуть проводитися в терміновому режимі (CITO!) протягом кількох годин.

В клініці проводяться:

Загальноклінічна панель:

• Загальний аналіз крові  (10 показників + лейкоцитарна формула)
• Визначення групи крові та Rh - фактора 
• Аналіз крові на RW
• Кальцій
• Залізо
• Загальний аналіз сечі                                                             
• Аналіз сечі на цукор та кетони
• Аналіз сечі по Нечипоренко                                                                                                   

Клінічна біохімія:

• Білірубін загальний
• Білірубін прямий
• Білірубін непрямий
• Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
• Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
• Лужна фосфатаза загальна (ЛФ)
• Гамма-Глутамілтранспептидаза (ГГТП)
• Загальний білок
• Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
• Тимолова проба
• Білкові фракції
• Сечова кислота
• Сечовина
• Ревматоїдний фактор (РФ)
• Антистрептолізин «О»
• С-реактивний білок (СРБ)
• Серомукоїд
• Тригліцериди
• Холестерин загальний
• Холестерин ліпопротеїдів низької щільності
• Холестерин ліпопротеїдів високої щільності
• Креатинін
• Панкреатична альфа-амілаза
• Глюкоза
• Калій
• Сіалова кислота

Репродуктивна панель:

• Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
• Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
• Пролактин
• Прогестерон
• Естрадіол
• Тестостерон
• Хоріонічний гонадотропін, загальний
• Β-хоріонічний гонадотропін
• Антимюллерів гормон (АМН)

Тиреоїдна панель :
• Тиреотропний гормон (ТТГ)
• Трийодтиронін (Т3)
• Тироксин (Т4)
• Антитіла до тиреоглобуліну ( АтТг)
• Антитіла до пероксидази (Ат-ТПО)
• Кальцитонін
• Кортизол

Пренатальна діагностика:                      
• Альфафетопротеїн (AFP)
• РАРР – А
• Хоріонічний гонадотропін
• Естріол вільний (Е3)

Онкомаркери:
• Онкомаркер яйників СА-125, НЕ-4,     СА-125+НЕ-4
• Онкомаркер молочної залози СА15-3

Інфекційна панель:
•  TORCH-інфекції:
• Токсоплазма – IgG , Ig M (ПЛР)
• Краснуха - Ig G, Ig M, (ПЛР)
• Вірус простого герпесу ( 1,2 тип) - Ig G, Ig M, (ПЛР)
• Цитомегаловірус - Ig G, Ig M, (ПЛР)
• Урогенітальні інфекції:
• Хламідія– IgA , Ig G, Ig M, (ПЛР)
• Уреоплазма - Ig А, Ig G, (ПЛР)
• Мікоплазма - Ig А, Ig G, (ПЛР)
• Вірус папіломи людини (ПЛР)

Бактеріологічні та цитологічні обстеження 
• Мікроскопія мазка на мікрофлору
• Визначення цитологічного типу мазка
• Біопсія шийки матки, церві кального каналу
• Спермограма
• «Тест на сумісність»

Діагностика гепатитів
Паразитарні дослідження
Імунологічні дослідження
Алергопроби